ඔබට මුදල් යෙදවීම ගැන සිතන්න
ආයෝඡන දේපල?

අපට උදව් කළ හැකිය.

අප ගැන

ආයෝඡන දේපල සහ වාණිජමය ණය දීම සරලයි

නඩ්ලන් කැපිටල් සමූහය යනු ඕනෑම ආයෝඡන දේපලක් හෝ වාණිජ නිශ්චල දේපලක් සඳහා ප්‍රශස්ත මූල්‍ය විසඳුම් ලබා දීම අරමුණු කරගත් ප්‍රමුඛ පෙළේ අන්තර්ජාල වේදිකාවකි.

උසස් තත්‍ය කාලීන දත්ත කාමරයක් මඟින් සෑම ණයකරුවෙකුටම සිය අවශ්‍යතා සඳහා ගැලපෙන හොඳම ණය ලබා ගැනීම සඳහා සිය ගණනක් ණය දෙන්නන් සමඟ ක්ෂණිකව සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසයි.

අපගේ පළපුරුදු ප්‍රාග්ධන උපදේශකයින් ණය දෙන්නන් තෝරා ගැනීමේ සිට ණය ක්‍රියාත්මක කිරීම දක්වා අපගේ සේවාදායකයින් සඳහා සෑම පියවරකදීම මූලාශ්‍ර කිරීම, පරීක්‍ෂා කිරීම සහ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ දශක ගණනාවක පළපුරුද්ද ගෙන එයි.

අපි කවුද ?

විදේශ පුරවැසියන් සඳහා උකස් ගැන ඉගෙන ගන්න

ණය දෙන්නන්ගේ නියැදිය

4,600

ඉල්ලූ ණය

ඩොලර් 21M+

සැකසූ ණය

392

ණය දෙන්නන්ගේ සබඳතා

මෑත කාලීන ණය

ණය අංකය: #19481900068 | ණය මුදල: 6,500,000 | උකස් වර්ගය: මිලදී ගැනීම | දේපල වර්ගය: වාණිජ | ප්රාන්තය: යූටා

Nadlan Capital Group හි නව ණය ඉල්ලීමක් සේවාදායකයා: කෝඩි ණය වර්ගය: මිලදී ගැනීමේ දේපල වර්ගය: වාණිජ රාජ්‍යය: Utah ණය මුදල: 6,500,000 විවෘත කළ දිනය: 05/19/2024

වැඩිදුර කියවන්න

ණය අංකය: #19378999918 | ප්‍රතිමූල්‍යකරණය | තනි පවුල | ෆ්ලොරිඩාව

ගිණුම් කළමනාකරු: Lior (ගිණුමේ කළමනාකරුවෙකු ණය දෙන්නන්ට සේවාදායකයා සමඟ ගනුදෙනුව අවසන් කිරීමට උදව් කරයි) ණය දෙන්නන්: සියලුම තැරැව්කරුවන්ට ලංසු තැබීමට විවෘතයි!

වැඩිදුර කියවන්න

ණය අංකය: #19378669588 | පාලම් ණය | වාණිජ | ගා

ගිණුම් කළමනාකරු: Lior (ගිණුමේ කළමනාකරුවෙකු ණය දෙන්නන්ට සේවාදායකයා සමඟ ගනුදෙනුව අවසන් කිරීමට උදව් කරයි) ණය දෙන්නන්: සියලුම තැරැව්කරුවන්ට ලංසු තැබීමට විවෘතයි!

වැඩිදුර කියවන්න

වේගවත් වීම සහ
පිරිවැය ඵලදායී ණය

අපි ණය දෙන්නන්ගේ වෙළඳපොළ සහ නේවාසික සහ වාණිජ ණය සඳහා සහාය වන්නෙමු
නිශ්චල දේපල ආයෝජකයින්

හිමිකරු නොවන වාඩිලාගෙන සිටින ආයෝජන ශ්‍රේණියේ දේපල සහ වත්කම් මිලදී ගැනීම

විදේශීය ආයෝජකයින්ට සහ ඇමරිකානුවන්ට ඔබේ උකස් ඉල්ලීම අපගේ අනුබද්ධ ණය දෙන්නන් වෙත යැවීමෙන් සහ කඩදාසි වැඩ පුරවා ගැනීමට සහ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යාමට ඔබට හොඳම උකස් අනුපාත ලබා ගැනීමට උදවු වීම.

ඔබේ දේපල සඳහා මුදල් යෙදවීමට සිතනවාද? අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්.

ඔබගේ යෙදුම ආරම්භ කරන්න